top of page

Kunskapsbank

Tidum – det enkla tidrapporteringssystemet

Med Tidum blir det enklare för alla medarbetare att tidrapportera. Fördelarna är många både för den enskilde användaren och för den eller de personer inom företaget som behöver ha en bra överblick över både kostnader, projekt och arbetade timmar. Med hjälp av ett tidrapporteringssystem som är enkelt att navigera i och där resultaten blir tydligare, så blir det också enklare att faktiskt rapportera rätt, vilket ytterligare bidrar till den rad av fördelar Tidum kan stoltsera med.


Fördelar med tidrapporteringssystem

Att använda sig av ett system för tidrapportering som är tillgängligt och enkelt att hantera gör att felkällorna för den rapporterade tiden minskar, vilket ökar tillförlitligheten i de data man sedan får ut från systemet. Att kunna rapportera sin tid korrekt utan krångel gör också att den lön som medarbetarna sedan får är korrekt, något som ökar tryggheten för de anställda. Det finns också flera andra fördelar.


Flexibla fält

Genom att använda sig av Tidums flexibla fält, kan man enkelt själv anpassa och skräddarsy de fält som den anställde ska kunna fylla i, så att de blir begripliga och passar just den aktuella verksamheten. Om man behöver fält för traktamente, milersättning eller liknande kan man lägga till detta på ett enkelt sätt.


Förbättrar produktiviteten

Genom att använda sig av ett system för tidrapportering i form av till exempel en app, kan man öka tillgängligheten och på så sätt slippa slösa tid på att rapportera den arbetade tiden. Tidrapportering i en app gör att de anställda alltid kan rapportera sin tid direkt, då de flesta har mobiltelefonen till hands. Det minskar risken för att rapporteringen tar för lång tid, och ökar därmed produktiviteten. Produktiviteten påverkas också positivt av att de rapporter som sedan kan tas fram ur systemet är tillförlitliga och därmed kan bidra till att förutsägbarheten och överblicken blir bättre.


Prioritera uppgifter

Ett flexibelt tidrapporteringssystem kan också hjälpa till med att prioritera uppgifter, då det snabbt går att få en överblick över pågående projekt och tidsplaner.


Ha koll på utgifter

Genom att ha möjligheten att producera tillförlitliga rapporter ur systemet, kan också utgifter lättare följas och överblickas. Oavsett om det gäller kostnader och utgifter för en specifik typ av uppgifter eller för ett enskilt projekt, kan rapporter tas fram och anpassas efter det behov man har. Genom att användarna snabbare kan rapportera sin tid, går det också snabbare att följa upp kostnaderna.


Sparar tid

Det viktigaste med ett smidigt system för rapportering av tid är nog att det faktiskt sparar tid, som bättre kan ägnas åt annat. Det både minskar stress, ökar produktiviteten och förbättrar arbetsmiljön för de anställda. Genom att använda sig av Tidum på nätet eller via en app, ökar tillgängligheten och den anställda kan snabbt och enkelt rapportera all tid direkt, vilket leder till tätare statistik. Eftersom tiden kan rapporteras direkt så minskar också risken för att i efterhand glömma bort någon post eller något projekt, särskilt om detta ligger långt tillbaka i tiden. För den som letar efter ett flexibelt system för tidrapportering i Västerås är Tidum något att lägga på minnet.

288 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page