top of page

Kunskapsbank

Vad gör en IT-konsult?

En konsult inom IT är en bra lösning för framför allt mindre och medelstora företag och organisationer som saknar en egen IT-avdelning eller IT-ledning, som kan bistå bland annat med att se över infrastrukturen vad gäller IT, inköpsprocesser eller stöd vid införande av nya IT-system. Fördelarna är många, men gemensamt är att små och medelstora företag kan anlita en konsult för att på så sätt få tillgång till rätt kompetens och kunskap utan att själva behöva ha en IT-funktion på företaget.

Det kan ofta vara både kostsamt och ineffektivt att ha en IT-avdelning i en för liten organisation, men med hjälp av en IT-konsult kan även mindre organisationer få tillgång till samma spetskompetens som större företag i den egna organisationen. En konsult kan hjälpa ett företag med både kompetens, mjukvara och hårdvara samt kartlägga de processer som finns och vilka eventuella förbättringar i IT-processer som kan behövas.

Det kan till exempel handla om ett nytt program eller IT-miljö som ska införas i företaget eller om inköp av ny hårdvara som till exempel datorer eller tillbehör.


Fördelar med en IT-konsult

Förutom att även små och medelstora företag kan säkerställa tillgången till rätt erfarenhet och kompetens inom IT med hjälp av en konsult eller ett företag som erbjuder konsulttjänster inom IT, så är en av de stora fördelarna att tjänsten kan anpassas efter den egna verksamheten och dess behov. Behovet kan skifta över tid, och då kan även tjänsten anpassas. Det kan också finnas geografiska fördelar. Ett mindre eller mellanstort företag i Västerås eller Fagersta kan med fördel anlita en IT-konsult i Västerås, precis som ett företag i Fagersta kan finna stora fördelar med att anlita en IT-konsult i Fagersta.

En IT-konsult i Västerås kan ha den lokalkännedom som behövs för att exempelvis kunna göra inköp av hårdvara och liknande mer effektiv. Lokalkännedom underlättar inköp, då man kan dra nytta av lokala leverantörer och förutsättningar. En annan stor fördel med en lokal konsulttjänst är att hjälpen aldrig är långt borta när man behöver den. Med hjälp av till exempel en IT-tekniker som utgår från närområdet, kan IT-konsulttjänsten kompletteras med hjälp och lösningar på eventuella problem som kan uppstå med både mjukvara och hårdvara.


Vad kostar det att anlita en IT-konsult?

Vad en IT-konsults timpris ligger på, beror på många olika faktorer. Beroende på hur stor del av tjänsten som är skräddarsydd, kan priset variera. Det ger en stor möjlighet att själv kunna påverka priset och därmed även kostnaden för det egna företaget. Om man vill ha tillgång till ett flertal, mer komplexa tjänster eller om man vill ha en konsulttjänst på mer regelbunden basis, så blir priset högre än om man tar hjälp av en konsult för till exempel inför tidrapportering i app.

Om man vill ha hjälp med IT-support för företag som man kan nå när som helst, kan priset vara högre men bero på hur mycket tjänsten utnyttjas och om den kombineras med andra typer av tjänster inom IT. I jämförelse med att ha en egen IT-avdelning på företaget, eller en anställd som arbetar uteslutande med IT-frågor, är fördelarna vad gäller både pris och tillgänglighet stora. Kostnaderna blir enklare att både påverka och överblicka, utan att det sker på bekostnad av uppdaterad kompetens och kunskap inom IT-området, både vad gäller utveckling och organisation.

79 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comentarios


bottom of page